Buro4 ondersteunt

Buro4 ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van taken op het gebied van erfgoedzorg en verwante beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening, ruimtelijke kwaliteitszorg en ruimtelijke plan-ontwikkeling. Het beleidsveld monumentenzorg is volop in beweging. Onder de titel 'Modernisering Monumentenzorg' (MoMo) vindt een ingrijpende herziening van het huidige bestel plaats. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en houden, hier nu al rekening mee.

Kennis en ervaring liggen aan de basis van Buro4. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met werken voor overheden en kunnen taken uitvoeren die op grond van de wet- en regelgeving zijn toevertrouwd aan de gemeentelijke overheid. Kwaliteitsverbetering en kostenbesparing zijn hierbij twee belangrijke uitgangspunten. Door de bundeling van verschillende disciplines kan Buro4 een optimale bijdrage leveren aan integrale advisering.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.