Ontwikkelen als basis voor behoud

Ontwikkeling ligt aan de basis van instandhouding van erfgoed waar we zuinig op willen zijn. Wanneer een monument zijn functie verliest, komt het voortbestaan vaak in het gedrang. Zonder rendabele bestemming is instandhouding meestal niet haalbaar.
Buro4 zoekt naar duurzame mogelijkheden en zet de alternatieven op een rij. We helpen mee ontwikkelen met oog voor zowel de nieuwe functie als voor het behoud van oude waarden. Een goed begin van een tweede leven ...
We leveren slim en innovatief maatwerk en hebben oog voor uw plannen en ambities.

Neem daarom voor meer informatie gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.