Aanwijzing van monumenten

Inventarisatie en selectie is één ding. De aanwijzing van geselecteerde objecten in de praktijk brengen is een ander verhaal. Op dit moment vindt bescherming van gemeentelijke monumenten plaats door aanwijzing op grond van de gemeentelijke monumenten- of erfgoedverordening. Vanaf 2018 zullen ook gemeentelijke monumenten worden beschermd in het omgevingsplan.

Op dit moment is er nog sprake van een ingewikkelde en tijdrovende aanwijsprocedure. In toekomst wordt de aanwijzing en bescherming op grond van het omgevingsplan waarschijnlijk eenvoudiger.

Ook op basis van het bestemmingsplan bestaat reeds de mogelijkheid om het exterieur van een historische bouwmassa te beschermen. Dat geldt echter niet voor het interieur. Aanwijzing tot gemeentelijk monument is daarom vooral wenselijk indien er ook sprake is van een waardevol interieur of een waardevolle historische constructie in het pand. Daarnaast is aanwijzing tot gemeentelijk monument wenselijk indien het pand accuut wordt bedreigd door bijvoorbeeld sloop.

Buro4 stelt voor u de redengevende omschrijvingen op, waarin de grondslag (reden) voor de aanwijzing is aangeven. Ook regelen we de gehele formele aanwijsprocedure voor u. Belangrijk onderdeel daarvan is overleg met de eigenaar en het creëren van draagvlak bij de eigenaar.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.