Haalbaarheidstudies

Wanneer een monument zijn functie verliest, komt het voortbestaan vaak in het gedrang. Zonder rendabele bestemming is instandhouding vaak niet haalbaar. Om deze reden geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) op dit moment subsidies voor onderzoek naar herbestemming van monumenten. Meer informatie over de subsidies vindt u hier.
Haalbaarheidsstudies zijn dus het begin van een tweede leven voor een monument. We doen onderzoek naar nieuwe bestemmingen, geven aan hoe u een nieuwe bestemming op verantwoorde wijze kunt inpassen in een monument en brengen de kosten voor restauratie- en herbestemming voor u in kaart. We zetten de subsidies en fiscale mogelijkheden voor u op een rij en helpen u met het maken van verantwoorde keuzes.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.