Onderhoud en instandhoudingsplannen

Ook wanneer u geen verbouw- of restauratieplannen heeft en uw monument in goede conditie verkeert, kan Buro4 de juiste partner zijn. Om een monument in stand te houden is periodiek onderhoud van levensbelang. Hiermee wordt vervolgschade voorkomen en kunnen dure restauraties worden uitgesteld. Met planmatig onderhoud wordt snelle veroudering van gebouwen voorkomen en worden de kosten van toekomstige restauratie beperkt of uitgesteld.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verstrekt sinds 2006 enkel nog subsidie op basis van een zogenaamd Periodiek Instandhoudingplan (kortweg Pip). Het Pip is een restauratie- en onderhoudsplan over een periode van zes jaar, dat de basis vormt voor een subsidieaanvraag bij de Rijksdienst. In de afgelopen jaren heeft Buro4 in samenwerking met Monumentenwacht Limburg een groot aantal Periodieke Instandhoudingplannen opgesteld en subsidies voor monumenteneigenaren aangevraagd.
Naast het samenstellen van een Periodiek Instandhoudingplan en het verzorgen van de subsidieaanvraag, kan Buro4 het onderhoud aan uw monument voor u organiseren. Buro4 zoekt samen met u naar vakkundige bedrijven die het onderhoud kunnen uitvoeren, begeleidt de aanbesteding en houdt toezicht op de correcte uitvoering van de werkzaamheden.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.