Bescherming in bestemmingsplan of omgevingsplan

Monumenten en het ruimtelijke erfgoed vormen de basis voor ruimtelijke beleving, identiteit en diversiteit van de gebouwde omgeving en het landschap. Erfgoed maakt dat mensen zich thuis voelen in hun omgeving, maar geeft ook vaak een belangrijke (economische) impuls aan het woon- en vestigingsklimaat, toerisme etc.

De ruimtelijke erfgoedzorg is volop in beweging. Onder de titel 'Modernisering Monumentenzorg' (MoMo) vindt een ingrijpende herziening van het huidige bestel plaats. Gemeenten zijn op dit moment verplicht om bij het maken van een bestemmingsplan de cultuurhistorische waarden van een gebied te onderzoeken en in het bestemmingplan te verankeren. Ook in regelgeving zullen ingrijpende wijzigingen gaan plaatsvinden. In de nieuwe Omgevingswet, die in 2018 in werking treedt, worden gemeente verplicht om een omgevingsplan vast te stellen waarin de regels over de fysieke leefomgeving en ook het ruimtelijke erfgoed worden opgenomen. De gemeentelijke monumenten- of erfgoedverordening komt daarbij te vervallen.

Kortom: er gaat de komende tijd veel veranderen ten aanzien van het cultuurhistorische erfgoed. Het is belangrijk om de ontwikkelingen goed te volgen en maatregelen te nemen om tijdig klaar te zijn voor deze ingrijpende wetswijzigingen. De eerste stap daarbij is de inventarisatie en selectie van erfgoed. Om vóór 2018 klaar te zijn met de inventarisatie en selectie, is het wenselijk om nu reeds de eerste stappen daartoe te ondernemen.

Buro4 heeft inmiddels de nodige ervaring opgedaan met het verankeren van cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen. Bij de verankering van cultuurhistorische waarden in het bestemmingplan hanteren wij een methodiek die na 2018 nagenoeg naadloos kan worden geïmplementeerd in het toekomstige omgevingsplan.

De verankering van cultuurhistorische waarden in het bestemmingplan van de historische binnenstad van Sittard is door de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed aangemerkt als een voorbeeldplan.

Buro4 helpt gemeenten bij de implementatie van deze nieuwe vorm van bescherming van het cultuurhistorische erfgoed. Uitgangspunt daarbij is dat het behoud van de identiteit van een gebied, nieuwe ontwikkelingen niet in de weg mag staan.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.