Fiscaal voordeel en financiering voor woonhuismonumenten

Sinds 2004 komen eigenaren van woonhuismonumenten niet meer in aanmerking voor rijkssubsidie. In plaats daarvan heeft de overheid de reeds bestaande aftrekbaarheid van onderhoudskosten aan een rijksmonument gekoppeld aan een laagrentende lening van het Nationaal Restauratiefonds (NRF): de zogenaamde restauratiefondshypotheek.
Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen is een mededeling nodig van de Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM), die de omvang van de aftrekbare onderhoudskosten vaststelt. Hierdoor heeft de eigenaar zekerheid over wat hij de komende jaren aan onderhoudskosten mag aftrekken. Daarnaast vormt deze mededeling de basis voor de laagrentende lening van het Nationaal Restauratiefonds (NRF), waarmee (een deel) van de financiering van de verbouwing/restauratie geregeld kan worden.

Wij maken voor u een raming van de onderhouds- en restauratiekosten, laten deze voor u vaststellen door de fiscus en helpen u met het aanvragen van de laagrentende financiering. Hiervoor werken we samen met Monumentencoach Annemie Dormans.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.