Detachering

In het bijzonder bij gemeenten waar relatief weinig werkzaamheden op het gebied van erf-goedzorg en ruimtelijke kwaliteitszorg zijn, ontbreekt vaak de routine om procedures voor te bereiden en af te handelen. In een dergelijk geval, maar ook bij specialistische vraagstukken of als pieken moeten worden opgevangen door bijvoorbeeld langdurige ziekte of personeelsverloop, is Buro4 de juiste partner.

We hebben jarenlange ervaring met de gemeentelijke overheid en kunnen snel en flexibel invulling geven aan overheidstaken op het gebied van erfgoedzorg, ruimtelijke kwaliteitszorg en aanverwante ruimtelijke beleidsvelden.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.