Over Buro4

Buro4 bestaat sinds 2005 en focust zich op cultuurhistorisch erfgoed, monumentenzorg en archeologie in relatie met ruimtelijke planvorming.

De bedrijfsnaam Buro4 is ontstaan vanuit vier praktische O's: Buro4 staat voor onderzoeken, ondersteunen, organiseren en ontwikkelen. Buro4 onderzoekt historische bouwwerken en cultuurlandschappen, ondersteunt overheden, organiseert planprocessen en helpt mee met het ontwikkelen van erfgoed.

De monumenten- en erfgoedzorg is volop in beweging. Er vindt een ingrijpende herziening van het huidige bestel plaats. Buro4 volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en denkt mee over innovatieve en efficiënte oplossingen. Buro4 heeft brede ervaring met alle facetten van ruimtelijke erfgoedzorg. Wij zijn gespecialiseerd in beleidsontwikkeling, bouw- en cultuurhistorisch onderzoek en de vertaling van onderzoeksresultaten in concrete plannen en beleidsinstrumenten.

Buro4 zoekt integrale oplossingen en werkt daarvoor samen met overheden en initiatiefnemers. Voor specifieke en/of bijzondere vraagstukken maken wij gebruik van een netwerk van diverse specialisten, waar wij regelmatig mee samenwerken.

In Buro4 participeren:

ing H.J. (Har) van der Borgh
adviseur erfgoed en ruimtelijke planvorming

drs B.A.J.T. (Birgit) Dukers
bouwhistorica, Master of Conservation